omgekeerde wereld

goal: expansion meetingcenter
place: Leuven
space: virtual
time: wasted

De omgekeerde wereld:

Boven op dak van het gewezen museum Van Humbeeck-Piron wordt een houten loods gespiegeld die dienst doet als een nieuwe ontmoetingsplaats in Leuven. 

in de stad en voor de stad

voor de mens en zijn werkomgeving

in de mens en zijn vrijetijdsbesteding

o.a. ruimte voor vergaderingen / seminaries 

ruimte voor feesten / lezingen

ruimte voor tentoonstellingen? 

Tuin als semi-publiek verlengde voor professionele (buiten)activiteiten

Sociaal maatschappelijke zorg en handel: bv. kinderopvang en ateliers

Bereikbaarheid: openbaar vervoer + shuttle met stadsparkings (Den Bruul en/of Engels plein)

Bewustwording van architectuur, cultuur en creativiteit: wisselwerking tussen verschillende actoren

Regionale aantrekkingspool letterlijk en figuurlijk

een maatschappelijke baken voor een nieuwe belevingsonderneming- annexe samenlevingsvorm

  • van werken terug naar samenwerken
  • van beleving terug naar samenleving

een ruimtelijke baken als inkom – tolhuis – poortgebouw tot de stad van de kenniseconomie

een rustpunt , onhaastingshaven, caravanserail 

een overgangsruimte in – uit de stad 

a place to be