restauratie kerk

goal:  restauration Our Lady church
place:  Herent
time:  2018

 

Buitenrestauratie van deze kerk met Romaanse toren (2e helft 12e eeuw) in witte zandsteen met zware kruisgewelven, fraai portaal, merkwaardige architecturale versiering en een veel jongere torenspits.  De beuken werden aansluitend op het einde van de 12e eeuw gebouwd, het koor en de noorderbeuk dateren uit de 13e eeuw. De oostzijde van het koor bezit een prachtig roosvenster, zeldzaam in deze bouwperiode, met mooi maaswerk in ijzerzandsteen.  Eind 16e eeuw werd de kerk vermoedelijk geplunderd en in de 17e eeuw “gerestaureerd”, herbouwd in laat-gotische stijl. Nog later, in de 18e eeuw, werden de baksteengewelven toegevoegd.

De restauratie was vooral gericht op het bewaren van de huidige toestand. Respect voor onroerend erfgoed betekent het terugkijken in de tijd. Met belangstelling en interesse naar hoe onze voorgangers hun leven en hun gewoontes vorm gaven en op die manier bouwden aan hun toekomst…

Eén van die geloofelijke gewoontes heeft in enkele dorpen en steden aanleiding gegeven tot een ongeloofelijk bouwsel , nl. een waardevol te beschermen kerk.  De kerk toen, als het ware de website of de portaalsite waar het grootste deel van de plaatselijke gemeenschap bijna dagelijks of zeker wekelijks op inlogde.
Door de tijd heen hebben verschillende generaties op deze portaalsite dingen bijgevoegd of gepost, of “een steentje bijgedragen” , wat toen vooral letterlijk te nemen was.  De olv-kerk is een sterk voorbeeld van zo’n site:  er zijn namelijk niet alleen verschillende stijlen verwerkt maar ondertussen meer dan 8 soorten steen gebruikt. Natuurstenen geven vorm en kleur aan ons patrimonium en dragen zo bij tot de uitstraling van onze historische steden en dorpen.  Het lijkt het wel een staalkaart van geodiversiteit.