school in de wijk

goal: new elementary school for De Kraal
place:   Winksele
space:   5.925 m3
time: 2016
KLEURRIJK & FLEXIBEL

Als men bedenkt dat kinderen de helft van hun dagen doorbrengen op school, dan kan men niets anders dan stellen dat schoolgebouwen een stempel drukken op de leefervaringen van kinderen.  Schoolgebouwen en klaslokalen zijn meer dan utiliteitsgebouwen voor onderwijs, het zijn in de eerste plaats leefwerelden die een eigen beeld en een eigen sfeer scheppen.

(symposium ‘Architectuur in het basisonderwijs’, Vlaamse Bouwmeester okt. 2002)

Dit schoolgebouw mag dan wel gebruik maken van prefab betonbouw om economisch en snel te werken, dit zorgt ervoor dat er budget was voor een kleurrijke, akoestische en comfortabele binnenafwerking en gezond binnenklimaat.  Daarenboven maakt het betonskelet een flexibele indeling mogelijk.  Door mobiele wanden kunnen twee klassen omgevormd worden tot één gezamenlijke ruimte, via schuifdeuren kan de gang/gemeenschappelijke ruimtes mee gebruikt worden bij de klasruimtes, op het gelijkvloers kan de buitenruimte betrokken worden bij de kleuterklasjes.   Het gebouw kan zich aanpassen aan de evoluerende onderwijsmethoden en daarmee gepaard gaande veranderende ruimtenoden van de school.  Het “konijnenhokmodel” heeft zijn tijd gehad.  Er wordt niet meer de hele tijd “ex cathedra” les gegeven.  De leerlingen bewegen veel meer dan vroeger (groepswerk, workshops, co-teaching,…)  Dit gebouw beweegt mee.