school in de stad

goal:  expansion school
place:   Leuven
space:   16.960 m3
time: 2008
SCHOOL IN DE STAD – STAD IN DE SCHOOL

De opdracht omvat verschillende deelopdrachten:

  • het verbouwen van een jaren ’60 klooster tot klassen: het kloostergebouw wordt gestript en gerenoveerd, maar het volume en de integratie in het stadsweefsel blijft.  Met textielgevelbekleding krijgt het gebouw een nieuwe “huid” die de schoolfunctie dient te vertalen.
  • renovatie en herinrichting van een kerk: in plaats van de kerk op te delen en extra (broodnodige) vierkante meters klassen te maken, werd geopteerd om de culturele leegte, die een kerk bergt, te behouden en een verhoogde geïsoleerde parketvloer te voorzien met een mobiele tribune.  Op deze manier wordt de kerk een polyvalente ruimte en blijft de buitenzijde ongewijzigd.
  • renovatie van de sportzaal,
  • uitbreiding met een turnzaal en klassen: de bouw van de nieuwe turnzaal gebeurt tegen het bestaande schoolgebouw: zo wordt de blinde muur afgewerkt, terwijl het zicht van de kerk vanuit het stadspark gevrijwaard, door de hoger gelegen klassen anders te oriënteren.  Hierdoor krijgt men een trapsgewijze volumeopbouw, die samen met een sobere eigentijdse baksteenarchitectuur een nieuwe impuls geeft aan deze kant van de omwalling en tegelijkertijd aan de schoolgemeenschap.

Van een school in de stad, naar een stad in de school.