wonen rond plein

 

 

goal: cohabitation
place: Veltem-Beisem
space: 8.000 m3
time: 2017
BEGIJNHOF 2.0

Zoektocht naar nieuwe samenlevingsvormen, co-housing, verdicht wonen…

Er worden 18 aaneengeschakelde woningen gerealiseerd rondom een gemeenschappelijk binnenplein, waaronder de gemeenschappelijke parking zich bevindt. Verschillende woningtypes krijgen samen een uniformiteit door het geheel in rood-genuanceerde baksteen uit te voeren. Elke woning beschikt ook over eigen tuin en een dakterras op de eerste en tweede verdieping.
Een doordachte variatie van privacy en gemeenschapsgevoel: Gesloten naar het binnenplein toe, open naar de privé tuinen en de dakterassen en van op het dak terug contact met het binnenplein.